|
|
|

Medische vertaling

VERTALEN OP MAAT VAN DE MEDISCHE SECTOR

Medische en farmaceutische documenten bevatten heel belangrijke en precieze informatie en zijn vaak gebaseerd op Europese en internationale regelgeving. Ze moeten de lezers informeren en zo een garantie vormen op een veilig gebruik. U verwacht een accurate en nauwkeurige vertaling doorspekt met de juiste medische en officiële terminologie.

Dankzij de selectie van ervaren medisch vertalers en een efficiënt medisch terminologiebeheer voorzien wij u van correcte medische vertalingen, die opgesteld zijn met een uiterste precisie en die stroken met de geldende regelgeving.

Onze aanpak voor vertalingen in de medische sector

Kwaliteit begint bij een grondige analyse

Elk vertaalproject wordt nauwkeurig geanalyseerd en voorbereid waarbij de nodige aandacht geschonken wordt aan de specialiteit van de tekst en aan de lay-out (beelden die niet bewerkbaar zijn, toegang tot flowcharts …).

Gepassioneerde en native speaker medische vertalers

Een medische vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler (en waar mogelijk steeds dezelfde vertaler) die in het bezit is van een (erkend) diploma hoger onderwijs (vertaal- en/of medisch diploma) en minstens 5 jaar ervaring heeft in het vertalen van medische documentatie. Onze medische vertalers beschikken over de nodige knowhow in zeer uiteenlopende sectoren.

Al onze vertalingen worden gereviseerd en gecorrigeerd

Voordat een vertaling naar de klant wordt gestuurd, wordt ze door een ervaren corrector zorgvuldig nagekeken op interpretatie, grammatica, spelling, terminologie, stijl, lay-out enz..

Elke medische vertaling wordt ondersteund door bedrijfseigen medische terminologie en conform

sectorspecifieke reglementering dankzij onze vertaalgeheugens of technische glossaria. Referentiemateriaal (zoals terminologielijst, technische normen, geldende wetgeving…) wordt opgezocht en gebruikt bij de vertaling.

Een degelijke opvolging is heilig voor ons

Voor AKIRA stopt kwaliteitsbewaking niet bij de levering van de vertaling. Wij luisteren graag naar uw feedback, zodat we bij volgende projecten nog beter op uw verwachtingen kunnen inspelen.

Medische documenten die we vertaald hebben
voor onze klanten

  • Bijsluiters
  • Gebruikshandleidingen voor medische apparatuur
  • Medische software
  • Klinische studies
  • Syllabi voor medische trainingen

AKIRA Translations werkt al lang samen met bedrijven
in de medische sector, waaronder

  • Producenten en fabrikanten van medische apparatuur en hulpmiddelen
  • Diagnostica
  • Producenten en fabrikanten van geneesmiddelen
  • Producenten en fabrikanten van gezondheidsproducten
  • Medische onderzoekscentra